مرکز نوآوری ایرانسل

مرکز نوآوری ایرانسل با هدف فرصت‌آفرینی در زمینه فناوری‌هایِ برتر، به منظور خلق ارزش، رفاه انسان ها و توسعه سبکِ زندگیِ دیجیتال تأسیس شده است. در مسیر پیشرو بودن در علم و فناوری، بنا داریم با حمایت از استعداد‌های خلّاق و خوش‌آتیۀ ایرانی، در فضایی پویا و سرشار از امید، با ارائه سرویس‌های تحول‌ آفرین در تراز جهانی به سوی افق‌های درخشان گام برداریم.