شتابدهی

ایرانسل به عنوان بزرگترین اپراتور دیتای کشور بر این باور است که در مسیر گسترش سرویس های متنوع و توسعه سبک زندگی دیجیتال در چند سال آینده می توان با بهره گیری از فناوری های اینترنت اشیاء، هوش مصنوعی، کلان داده، رایانش ابری، زنجیره بلوکی، پردازش زبان طبیعی، رباتیک و بیومتری در حوزه های زیر خلق ارزش نمود.
شتاب دهنده کهکشان که توسط مرکز نوآوری ایرانسل تأسیس شده است، از تیم های خلاق و کوشا که در هر یک از حوزه های اشاره شده صاحب ایده و یا محصول می باشند دعوت می نماید تا ایده های خود را جهت ارزیابی ارسال نمایند. تیم های منتخب در چتر حمایتی ایرانسل قرار خواهند گرفت.

نحوه پذیرش

ایده های دریافتی، مطابق با روال معمول شتاب دهنده ها در زمان های مقرر که از پیش به اطلاع شرکت کنندگان رسیده است مورد ارزیابی اولیه قرار می گیرد. سپس از تیم های منتخب دعوت به عمل می آید تا به ارائه طرح و یا ایده خود بپردازند و سپس نتیجه نهایی پذیرش و یا عدم پذیرش به اطلاع شرکت کنندگان خواهد رسید.

خدمات و امکانات ایرانسل برای تیم‌های برگزیده

بهره‌مندی از دوره‌های آموزشی تخصصی در سطوح بین المللی

بهره‌مندی از اینترنت پرسرعت ایرانسل

دستررسی به کلان داده‌های موجود در شرکت ایرانسل مربوط به طرح مورد نظر

امکان دیده شدن و تبلیغات توسط شبکه وسیع ایرانسل

امکان استفاده از پلتفرم‌های دیجیتال شرکت ایرانسل

امکان توسعه بازار از طریق اتصال به شبکه بزرگ مشترکان ایرانسل

بهره‌مندی از چتر حمایتی مالی ایرانسل متناسب با دستاوردها

استخدام برگزیدگان منتخب در ایرانسل