Digital Lifestyle Services

زمینه فناوری

با توسعه فناوری اطلاعات، با پدیده ای به نام سبک زندگی دیجیتالی رو به رو هستیم.

عصر دیجیتال،معنای جدیدی در نظام ارزشی، اخلاقی، اقتصادی، اجتماعی و بینشی ایجاد می کند و سبک زندگی خاص خود را پدید می آورد.

پیش بینی می شود که در آینده، اغلب جنبه های زندگی بشر، دیجیتالی شود.

سبک زندگی دیجیتالی مفهومی از ظهور و وجود مستقیم و غیر مستقیم فناوری اطلاعات در زندگی تک تک انسان ها است.

از این رو کلیه ایده های پیرامون تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری که چنین آینده ای را ترسیم نموده و بخش های مهمی از جنبه های زندگی انسان ها را به فناوری ارتباطات گره می زنند، می توانند  موضوع مناسبی برای ساختن کسب و کار جدید با بازاری بسیار جذاب باشد. طیفی وسیع از  ایده ها اعم از فراهم سازی ارائه خدمات و محصولاتی در خصوص خانه های هوشمند، شهرهای هوشمند و انسان دیجیتال محور  در این حوزه، مورد علاقه شتابدهنده ایرانسل می باشند.

نحوه‌ پذیرش

ایده های دریافتی، مطابق با روال معمول شتاب دهنده ها در زمان های مقرر که از پیش به اطلاع شرکت کنندگان رسیده است مورد ارزیابی اولیه قرار می گیرد. سپس از تیم های منتخب دعوت به عمل می آید تا به ارائه طرح و یا ایده خود بپردازند و سپس نتیجه نهایی پذیرش و یا عدم پذیرش به اطلاع شرکت کنندگان خواهد رسید.