عنوان طرح :

* از کدام فناوری زیر برای اجرای ایده پیشنهادی استفاده می کنید؟

فایل را انتخاب کنید
حداکثر حجم فایل: ۵ مگابایت. پسوند فایل‌های مورد قبول: PDF

* ایده/طرح پیشنهادی شما در کدام فاز قرار دارد؟

* آیا مذاکراتی با بازار یا مشتریان مورد نظر خود داشته اید؟

در صورت داشتن اسناد پشتیبان، مانند دمو، توجیه فنی، طرح کسب و کار و ...، با ذکر عنوان فایل خود را ارسال نمایید:

فایل را انتخاب کنید
حداکثر حجم فایل: ۲۰ مگابایت. پسوند فایل‌های مورد قبول: PNG, JPG, JPEG, MP4, PDF, DOC, DOCX, xlsx, xls
فایل را انتخاب کنید
حداکثر حجم فایل: ۲۰ مگابایت. پسوند فایل‌های مورد قبول: PNG, JPG, JPEG, MP4, PDF, DOC, DOCX, xlsx, xls
فایل را انتخاب کنید
حداکثر حجم فایل: ۲۰ مگابایت. پسوند فایل‌های مورد قبول: PNG, JPG, JPEG, MP4, PDF, DOC, DOCX, xlsx, xls
قبلی

* آیا موردی مشابه طرح خود سراغ دارید؟

* انگیزه شما برای انتخاب شتاب دهنده کهکشان چیست؟

* آیا تا کنون ایده/طرح خود را در شتاب دهنده دیگری ارائه کرده اید؟

قبلی
 
۱
۲
۳

اطلاعات وارد شده شما

از کدام فناوری زیر برای اجرای ایده پیشنهادی استفاده می کنید ؟

عنوان ایده/طرح پیشنهادی :

شرح صورت مسأله :

راه حل شما برای حل این مسأله :

تیم شما :

رزومه تیم در قالب یک فایل pdf : دانلود فایل آپلود شدهدانلود فایل آپلود شده

ایده/طرح پیشنهادی شما در کدام فاز قرار دارد ؟

بازار یا مشتریان اصلی طرح/ایده پیشنهادی شما چه کسانی هستند ؟

آیا مذاکراتی با بازار یا مشتریان مورد نظر خود داشته اید؟

مذاکرات :

آیا موردی مشابه طرح خود سراغ دارید؟

نام طرح مشابه در سطح ملی یا بین المللی :

مزایا و قابلیت های طرح :

انگیزه شما برای انتخاب شتاب دهنده کهکشان چیست؟

ذکر :

آیا تا کنون ایده/طرح خود را در شتاب دهنده دیگری ارائه کرده اید؟

نتیجه چگونه بوده است؟

اعمال تغییرات

با تشکر طرح شما با موفقیت ثبت گردید.

شما می توانید از طریق پروفایل شخصی خودتان در سامانه مراحل کار را پیگیری نمایید.

کد رهگیری شما جهت این ارسال می باشد.