مأموریت

فعاليتهای تحقيق و توسعه، نوآوری و تجاری سازی در زمینه شبکه ارتباطات و فناوری اطلاعات و کسب و کارهای پیرامونی با کمک مراكز علمی، پژوهشی و تحقيقاتی داخل و خارج از كشور اعم از دانشگاه ها، شرکتهای دانش بنیان، استارتاپ ها و شرکتهای فناور با هدف تأمين نیازمندیهای بازار ICT

چشم انداز

پیشگام در توسعه منابع انسانی و زیرساختهای تحقیقاتی اقتصاد دانش بنیان در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و برترین شرکت ملی در زمینه خلق محصولات و خدمات این حوزه

اخبار