ایرانسل پیچ

رویداد ایرانسل پیچ با هدف ارزیابی استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور به صورت دوره‌ای برگزار می‌شود. در این رویداد پس از ارزیابی تیم‌ها توسط داوران، شرکت‌های نوآوری و استارتاپ‌های خلاق برگزیده، با رویکرد توسعه مشارکت فناورانه (DTC) مورد حمایت ایرانسل قرار میگیرند تا فرصت رشد و توسعه بازار برای آنها فراهم شود.