تحقیق و توسعه

مرکز تحقیق و توسعه

مرکز تحقیق و توسعه ایرانسل با هدف افزاش توانمندی‌های منجر به نوآوری و رشد سریع فناوری در حوزه‌های هوش مصنوعی، خودروهای متصل، اینترنت اشیاء و تحول دیجیتال راه‌اندازی شده است و امیدواریم با ارائه راهکارهای کلیدی گامی موثر در راستای تحول آفرینی در تراز جهانی برداریم.