VOD ویدیو برمبنای تقاضا

زمینه فناوری

مشترکین با توجه به تنوع زبان و فرهنگی که در ایران داریم  نیاز به محتواهای گوناگون دارند. برای دسترسی سریع تر بر اساس رفتار مصرف کننده نیاز به سیستم هایی داریم که بتوانند در زمان و مکان مناسب با مشترک ارتباط برقرار کنند تا آنها بتوانند از محتوای مربوطه استفاده کرده و باعث افزایش درآمد گردند.

نحوه‌ پذیرش

ایده های دریافتی مطابق با روال معمول شتاب دهنده در زمان های مقرر که از پیش به اطلاع شرکت کندگان رسیده است مورد ارزیابی اولیه قرار می گیرد. سپس از تیم های منتخب در جلسه ای دعوت به عمل می آید تا به ارائه طرح و یا ایده خود بپردازند و سپس نتیجه نهایی پذیرش و یا عدم پذیرش به اطلاع شرکت کنندگان خواهد رسید.