توسعه خدمات در زمینه استخراج و ارائه دیتای اپراتوری به کسب و کارها (Data Monetization)

زمینه فناوری

با توجه به اهمیت و پرکاربرد بودن داده‌های اپراتوری، امروزه می‌توان گفت که تمامی اپراتورهای موبایل در سراسر دنیا به اهمیت تحلیل داده‌ها پی برده‌اند و بسیاری از آن‌ها، تحلیل داده  را به عنوان یکی از محورهای اصلی جهت سرمایه‌گذاری در نظر می‌گیرند.

از طرفی در عصر دیجیتالِ کنونی، تحلیل داده یکی از ضروریات شرکت‌های بزرگ و کوچک در ارائه سرویس بهتر به مشتریان است.

ما در این رابطه هم پذیرای استارتاپ‌هایی هستیم که با ارائه راهکارهای مناسب مربوط به تحلیل داده‌ها می‌توانند به اپراتور موبایل در ارائه سرویس بهتر به مشترکان و انجام  بهینه‌تر امور داخلی سازمان کمک‌رسانی کنند و هم پذیرای آن دسته از استارتاپ‌هایی هستیم که می‌توانند با تحلیل داده‌های مختلف به حوزه‌هایی دیگر غیر از اپراتور موبایل خدمت کنند و باعث رشد آن‌ها و ارائه سرویس بهتر و با کیفیت‌تر به مشتریان آن‌ها شوند.‌

نحوه‌ پذیرش

ایده های دریافتی مطابق با روال معمول شتاب دهنده در زمان های مقرر که از پیش به اطلاع شرکت کندگان رسیده است مورد ارزیابی اولیه قرار می گیرد. سپس از تیم های منتخب در جلسه ای دعوت به عمل می آید تا به ارائه طرح و یا ایده خود بپردازند و سپس نتیجه نهایی پذیرش و یا عدم پذیرش به اطلاع شرکت کنندگان خواهد رسید.