توسعه خدمات در زمینه تبلیغات دیجیتال (Digital Advertising)

زمینه فناوری

با رویکردهای جاری در توسعه فناوری،   شاهد رشد روزافزون استفاده از سرویس‌های دیجیتالی و به پیامد آن، تبلیغات دیجیتالی هستیم.

ما در این زمینه به دنبال سرویس جدید و نو برای ارتباط با کاربران ایرانسلی برای معرفی سرویس‌های اپراتوری و همچنین حمایت از کسب و کار های مختلف هستیم. این امر با ترکیبی از کانال‌های اپراتوری قابل انجام است. لذا از هرگونه سرویس و پلتفرم تبلیغاتی که ما را به این موضوع نزدیک نماید حمایت می‌کنیم.

نحوه‌ پذیرش

ایده های دریافتی مطابق با روال معمول شتاب دهنده در زمان های مقرر که از پیش به اطلاع شرکت کندگان رسیده است مورد ارزیابی اولیه قرار می گیرد. سپس از تیم های منتخب در جلسه ای دعوت به عمل می آید تا به ارائه طرح و یا ایده خود بپردازند و سپس نتیجه نهایی پذیرش و یا عدم پذیرش به اطلاع شرکت کنندگان خواهد رسید.