توسعه خدمات در زمینه سلامت دیجیتال (E-Health)

زمینه فناوری

با توسعه فناوری اطلاعات و رویکردهای خدمات پزشکی و درمانی، با گسترش حوزه‌ای  به‌نام سلامت دیجیتالی رو به رو هستیم.

پیش‌بینی می‌شود که در آینده، بیشترِ جنبه‌های حوزه پزشکی دیجیتالی شود. سلامت دیجیتالی مفهومی از ظهور و وجود مستقیم و غیر مستقیم فناوری اطلاعات در حوزه پزشکی است.

از این رو کلیه ایده‌های پیرامون حوزه پزشکی برای ارائه خدمات به کاربران از جمله تجهیزات سخت افزاری (هرگونه دستگاه‌های بایومتریکی که به سلامت مردم کمک می نمایند) و نرم افزاری (درمان از راه دور، گرفتن دارو و مشاوره پزشکی، سلامت بانوان و کودکان، جراحی بر روی بستر 5G )  که چنین آینده‌ای را ترسیم می نمایند، می توانند موضوع مناسبی برای ساختن کسب و کار جدید با ایرانسل با بازاری بسیار جذاب باشد.

نحوه‌ پذیرش

ایده های دریافتی مطابق با روال معمول شتاب دهنده در زمان های مقرر که از پیش به اطلاع شرکت کندگان رسیده است مورد ارزیابی اولیه قرار می گیرد. سپس از تیم های منتخب در جلسه ای دعوت به عمل می آید تا به ارائه طرح و یا ایده خود بپردازند و سپس نتیجه نهایی پذیرش و یا عدم پذیرش به اطلاع شرکت کنندگان خواهد رسید.