دومین رویداد “ایرانسل پیچ” برگزار شد

رویداد “ایرانسل پیچ”  با هدف ارزیابی استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور بصورت دوره‌ای برگزار می‌شود. در این رویداد، پس از ارزیابی تیم‌ها توسط داوران، شرکت‌های نوآوری و استارتاپ‌های خلاقِ برگزیده، با رویکرد توسعه مشارکت فناورانه(DTC)  مورد حمایت ایرانسل قرار می‌گیرند تا فرصت رشد و توسعه بازار برای آن‌ها فراهم شود.

از مهمترین زمینه‌های مورد حمایت مرکز نوآوری ایرانسل، می‌توان به خدمات سبک زندگی دیجیتال، سلامت دیجیتال، خدمات مبتنی برمکان، رایانش ابری، بازاریابی دیجیتال و ویدیوی درخواستی(VoD) اشاره کرد.