اولین دوره پیش‌شتاب‌دهی «مرکز نوآوری ایرانسل»

اولین دوره‌ پیش‌شتاب‌دهی شتاب‌دهنده کهکشان با حضور هشت تیم استارت‌آپی واقع در مرکز نوآوری ایرانسل با تمرکز بر آموزش‌های کاربردی، ارزش‌آفرینی و رویکرد لین استارت‌آپ برگزار شد. در این دوره، تیم‌های استارت‌آپی در زمینه‌های آموزش الکترونیک، اینترنت اشیاء، سلامت دیجیتال، خدمات سبک زندگی دیجیتال و VoD فعالیت داشتند. در طی سه ماه از آموزش‌های مرکز نوآوری ایرانسل، تیم‌ها در ماه اول با کلیات مفاهیم نوآوری و نوپای ناب، شناخت پرسونا و تعریف مساله از دیدگاه تفکر طراحی آشنا شدند. تمرین‌های ذهنی تعریف شده، شرکت در جلسه‌ّها و کارگاه‌ها، ارائه گزارش و در نهایت ارائه بوم ارزش پیشنهادی، از دست‌آوردهای ماه اول بوده است. ماه دوم با کارگاه‌های بوم مدل کسب‌وکار، همگام با پیاده‌سازی ایده در بوم و آموزش‌ها و کارگاه‌های منسجم ادامه یافت. در نهایت کلیاتی در موضوع تفکر مالی و مسائل حقوقی استارت‌آپی برای کامل‌تر شدن نگرش تیم‌ها از تمام ابعاد کسب‌وکار ارائه شد.

ایده‌های اعتبارسنجی شده تیم‌ها در روز چهارشنبه اول اردیبهشت 1400، مورد ارزیابی و داوری تخصصی مجموعه ایرانسل و نیز داوران خارجی قرار گرفت. نتایج این ارزیابی، مجوز ورود به دوره شش ماهۀ شتاب‌دهی مرکز نوآوری ایرانسل خواهد بود.

برای اطلاعات بیشتر و مطالعه زمینه‌های مورد حمایت مرکز نوآوری ایرانسل، می‌توانید به وب‌سایت ایرانسل لبز به نشانی labs.irancell.ir مراجعه کنید.